•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

« powrót
5 września 2011 » Zapowiedź - XIV Edycji Nagrody im. G. Palki w 2011 roku
Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi w III Rzeczpospolitej, który położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom oraz wzorowemu zarządzaniu miastem, wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans  rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.
 Nagroda stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym. Jest przyznawana osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności  np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie,  przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi medal ze srebra oraz dyplom. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: 
w dziedzinie ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Przyznawane są także wyróżnienia.
W tym roku odbędzie się XIV edycja Nagrody im Grzegorza Palki. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 października 2011 r. w Muzeum Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie.
O Nagrodzie świadczą jej laureaci. Dotychczas nagrody wręczono 74 osobom, wśród których byli m. in. Premier Jerzy Buzek, Ambasador USA Daniel Fried, Ś.P. Prezydent Lech Kaczyński, profesorowie: Jerzy Regulski, Michał Kulesza, Irena Lipowicz, Komisarz UE Danuta Hubner, Minister Grażyna Gęsicka, Europoseł Jan Olbrycht i wielu wybitnych samorządowców z gmin powiatów i województw.
Patronat nad Nagrodą objęły ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udziela również Warszawa i SKOK.

Zgłoszania kandydatów można przesyłać do dnia 15 września 2011 r. na adres Ligi Krajowej, 
42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22
e-mail: biuro@ligakrajowa.org.plZałączniki do pobrania

doc Wniosek o przyznanie Nagrody im. G. Palki  (67 KB)