•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

« powrót
12 lipca 2012 » Zapowiedź - XV Edycji Nagrody im. G. Palki w 2012 roku
Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi w III Rzeczpospolitej, który położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom oraz wzorowemu zarządzaniu miastem, wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans  rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.
 Nagroda stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym. Jest przyznawana osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności  np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie,  przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi medal ze srebra oraz dyplom. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: 
-  w dziedzinie ogólnopaństwowej,
-  w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym,
-  w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
Przyznawane są także wyróżnienia.

O Nagrodzie świadczą jej laureaci. Dotychczas nagrody wręczono 90 osobom, wśród których byli m. in. Premier Jerzy Buzek, Ambasador USA Daniel Fried, Ś.P. Prezydent Lech Kaczyński, profesorowie: Jerzy Regulski, Michał Kulesza, Irena Lipowicz, Komisarz UE Danuta Hubner, Minister Grażyna Gęsicka, Europoseł Jan Olbrycht, Elżbieta Bieńkowska, Tadeusz Woźniak, Paweł Adamowicz i wielu wybitnych samorządowców z gmin powiatów i województw.
Patronat nad Nagrodą objęły ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udziela również Warszawa i SKOK.

Zgłoszania kandydatów można przesyłać do dnia 14 września 2012 r. na adres Ligi Krajowej, 
42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22
e-mail: biuro@ligakrajowa.org.plZałączniki do pobrania

docx Wniosek o przyznanie Nagrody im. G. Palki  (5.3 KB)