•  
  •  
  •  
  •  
  •  Archiwum

« powrót
5 lutego 2005 » Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich
Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich
Rada Ligi Krajowej uznaje ogromne znaczenie zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Jest to szansa na przełom polityczny pozwalający dokonać gruntownej przebudowy Państwa Polskiego. Nigdy dotąd, po przemianach roku 1989, obywatele nie oceniali tak krytycznie władzy państwowej, oczekując jednocześnie wprowadzenia zasadniczych zmian.
Uznając znaczenie wyborów Rada Ligi Krajowej, deklaruje swój aktywny w nich udział. Obowiązująca ordynacja wyborcza zachęca do jednoczenia się środowisk wokół silnych partii lub koalicji wyborczych. Rada Ligi Krajowej zachęca więc działaczy Ligi, by zgodnie ze specyfiką swoich regionów zdecydowali o poparciu lub udziale w wyborach, naszych przedstawicieli, na listach istniejących centroprawicowych ugrupowań politycznych, mogących utworzyć stabilny rząd, zwłaszcza PO i PiS. Za cenne uważamy otwarcie się tych ugrupowań na ludzi z doświadczeniem samorządowym.

Warunkiem zasadniczym jest jednak, by popierane partie lub koalicje respektowały w swoich programach wartości chrześcijańskie i patriotyczne, kierowały się zasadą pomocniczości w życiu publicznym i akceptowały wolność gospodarczą. Rada Ligi Krajowej nie akceptuje także poparcia dla partii umieszczających na swoich listach wyborczych osoby, które sprzeniewierzyły się podstawowym zasadom życia społecznego.
Rada Ligi Krajowej uznaje także za niezbędne wyjaśnienie społeczeństwu treści Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, przełożonego właściwie na język polski i przeprowadzenie referendum w tej sprawie wiosną roku 2006.

Przewodniczący Ligi Krajowej
(-)Tadeusz Wrona