•  
  •  
  •  
  •  
  •  Archiwum

« powrót
23 września 2003 » XVIII Ogólnopolska Konferencja Polityka Prorodzinna Samorządu Terytorialnego
XVIII Ogólnopolska Konferencja Polityka Prorodzinna Samorządu Terytorialnego

Polityka Prorodzinna Samorządu Terytorialnego
Uczciwa rodzina - uczciwy samorząd - uczciwe państwo
Patronat prasowy: "WSPÓLNOTA"- Pismo Samorządu Terytorialnego
Częstochowa, 26-28 września 2003 roku

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 26 września 2003 roku
Kaplica w domu Pielgrzyma - Jasna Góra
12:00-14:00 Przyjazd uczestników i rejestracja w biurze konferencji
14:00 OBIAD
14:30 OTWARCIE KONFERENCJI dr Tadeusz Wrona - Prezydednt Miasta Częstochowy, Przewodniczący Ligi Krajowej; Wystąpienia gości
14:45 ZJAWISKO KORUPCJI W LATACH TRANSFORMACJI USTROJOWEJ . REAKCJIA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, POZARZĄDOWYCH ORAZ SPOŁECZEŃSTWA Mirosław Sekuła . Prezes Najwyższej Izby Kontroli
15:15 KSZTAŁTOWANIE WZORCÓW W RODZINIE - ZAGROŻENIA Tadeusz Cymański - Poseł na Sejm RP
15:45-16:30 DYSKUSJA
16:30-18:30 ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM JASNEJ GÓRY (Bastion, Biblioteka, Skarbiec)
19:00 KOLACJA
20:00 MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. Kazimierza Kurka SDB dla uczestników Konferencji
21:00 APEL JASNOGÓRSKI
21:30 WIECZÓR Z PIOSENKĄ I GAWĘDĄ

SOBOTA, 27 września 2003 roku Kaplica w domu Pielgrzyma - Jasna Góra
7:30 MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego
8:30 ŚNIADANIE
9:30 KORUPCJOGENNE PRZEPISY PRAWNE Maciej Wnuk . członek Zarządu Transparency International Polska
10:00 ZJAWISKO KORUPCJI ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO Józef Płoskonka - doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, delegatura w Kielcach
10:30 CZY PAŃSTWO MOŻE BYĆ UCZCIWE Cezary Ritter - Instytut Jana Pawła II . Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
11:00-12:00 DYSKUSJA
12:00 WYNIKI BADAŃ NA TEMAT KORUPCJI W POLSCE dr Anna Kubiak . Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
12:30 CASUS STARACHOWIC Grzegorz Walendzik . Radny Miasta Starachowic
13:00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I PRZYJĘCIE STANOWISKA KOŃCOWEGO KONFERENCJI
14:00 OBIAD
15:00-18:00 ZWIEDZANIE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 
19:00 KOLACJA
20:00 WIECZÓR Z PIOSENKĄ I GAWĘDĄ
21:00 APEL JASNOGÓRSKI
21:30 WIECZÓR Z PIOSENKĄ I GAWĘDĄ