•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2011 ROKU
Uprzejmie informujemy, że w niedzielę 23 października br. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, a nadawanym przez Ligę Krajową, LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2011 ROKU ZOSTALI: W dziedzinie...
Nagroda im. G. Palki
12 października 2010 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2010 Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Witold Krochmal– Burmistrz Wołowa. Prezes Unii Miasteczek Polskich - za wieloletni znaczący wkład w budowę polskiego samorządu oraz aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej ze szczególnym podkreśleniem Komitetu Regionów. Jerzy Zająkała-...
Nagroda im. G. Palki
18 października 2009 » Nagroda im. G. Palki
Za 2009 rok Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Mirosław Stec - Przewodniczący Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie tworzenia prawa samorządowego; Leszek Świętalski -...
Nagroda im. G. Palki
19 października 2008 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2008 Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Władysław Ortyl – Senator RP, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych; W dziedzinie działalności...
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8