•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

Nagroda im. G. Palki
18 października 2009 » Nagroda im. G. Palki
Za 2009 rok Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Mirosław Stec - Przewodniczący Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie tworzenia prawa samorządowego; Leszek Świętalski -...
Nagroda im. G. Palki
19 października 2008 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2008 Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Władysław Ortyl – Senator RP, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych; W dziedzinie działalności...
Nagroda im. G. Palki
4 listopada 2007 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2007 Nagrody przyznano... W dziedzinie ogólnopaństwowej: Pani Grażyna Gęsicka  - Minister Rozwoju Regionalnego, za skuteczne działania na rzecz jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską, stwarzając Polsce i polskim samorządom realną szansę...
Nagroda im. G. Palki
17 września 2006 » Nagroda im. G. Palki
Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz...
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8