•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
19 października 2008 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2008 Nagrody przyznano...

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Władysław Ortyl – Senator RP, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
- za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych;

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Tadeusz Chrószcz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Wójt Gminy Marklowice
- za aktywną działalność na rzecz ochrony interesów i wspierania rozwoju gospodarczego gmin górniczych;
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- za aktywną politykę regionalną i skuteczną absorpcję funduszy unijnych;
Kazimierz Kotowski – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Opatowski
- za umiejętność tworzenia mechanizmów współdziałania i partnerstwa instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych w celu realizacji usług społecznych i projektów infrastrukturalnych;

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Hubert Kurzał – Burmistrz Leśnicy
- za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz inicjowania wielu przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym;
Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc
- za stworzenie dogodnych warunków dla nowych inwestorów oraz twórców kultury.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:
Zbigniew Borowik – redaktor Naczelny Dwumiesięcznika „Społeczeństwo”
- za wkład w przybliżenie chrześcijańskiej wizji zasad i celu organizowania się społeczeństwa, w tym wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych;
Krzysztof Chojniak – Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego
- za systematyczne rozwijanie procesu partycypacji społecznej;
Stanisław Kenar – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego
- za wkład w rozwój kultury oraz działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych w gminie i Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój;
Edward Maniura – Burmistrz Lublińca
- za działania dla dobra wspólnego na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
Piotr Przytocki – Prezydent Krosna
- za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta, jego konkurencyjności gospodarczej i turystycznej;
Zbigniew Sawiński – Wójt Gminy Solina
- za działania dla rozwoju Gminy oraz potencjału leczniczego, technicznego i organizacyjnego Uzdrowiska Polańczyk;
Andrzej Stania – Prezydent Rudy Śląskiej
- za niwelowanie problemów społecznych stanowiących wypadkową restrukturyzacji gospodarczej;
Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich
- za skuteczną reprezentacje interesów samorządów powiatowych;
Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski
- za prowadzenie opolskiego programu odnowy wsi, największego i najdłużej działającego regionalnego programu aktywizacji społeczności wiejskich w Polsce;
Jerzy Zwoliński – Burmistrz Lubartowa
- za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;
Jerzy Żelichowski – Zastępca Burmistrza Sochaczewa
- za prowadzenie działań na rzecz rozwoju informacyjnego o zasięgu obejmującym region mazowiecki.Galeria