•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
18 października 2009 » Nagroda im. G. Palki
Za 2009 rok Nagrody przyznano...

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Mirosław Stec - Przewodniczący Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
- za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie tworzenia prawa samorządowego;
Leszek Świętalski - Wójt Gminy Stare Bogaczowice, Członek Zarządu ZGW RP
- za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich;

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Związku Gmin i Powiatów RP, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
- za konsekwentne działania na rzecz współpracy samorządów lokalnych i regionalnych;
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
- za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Mazowieckiego na poziomie  lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Śp. Maciej Frankiewicz - Wiceprezydent Miasta Poznania do 2009 r.
- za  osobisty wkład i zaangażowanie w umacnianie idei samorządu terytorialnego;
Marek Andrzej Tramś - Starosta Polkowicki, Wiceprezes ZPP
- za skuteczne zarządzanie powiatem oraz zaangażowanie w działalność krajowych struktur samorządowych.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:
Jan Adam Dąbek - Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
- za skuteczne zarządzanie finansami publicznymi;
Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego
- za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie;
Ryszard Grüner - Burmistrz Miasta i Gminy Byczyna
- za inicjatywy rozwijające współpracę polsko-czeską, szczególnie w zakresie turystyki;
Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej
- za szeroki zakres działań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej;
Zbigniew Piotrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin
- za działania na rzecz edukacji patriotycznej;
Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
- za budowanie prestiżu gminy i działania proinwestycyjne;
Śp. Waldemar Serwiński - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do 2009 r.
- za działania na rzecz rozwoju gminy oraz doliny Popradu;
Ryszard Zembaczyński - Prezydent Miasta Opole 
- za skuteczne wykorzystanie środków unijnych oraz działania na rzecz rozwoju miasta

Tegoroczną XII edycję uroczystości prowadziła Katarzyna Dowbor, koncertem uświetnił duet OLGI PASIECZNIK i NATALI PASIECZNIK

Nagroda im. Grzegorza Palki, nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Kapituła w dniu 20 września obradowała w Częstochowie w składzie:
Tadeusz Wrona - Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Ligi Krajowej, Prezydent Miasta Częstochowy, Jadwiga Palka - żona śp. Grzegorza Palki - Łódź, Jolanta Golińska - żona śp. Mariana Golińskiego - Szczecinek, Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Miasta Łodzi, Adam Markowski - Wójt Gminy Janów, Jan Chmielewski - Radny Miasta Wrocławia, Edward Olszewski - Bełchatów, Andrzej Kicman - Dyrektor w Urzędzie Miasta Warszawy, Jan Duplaga - Rzeszów, Bogdan Major - Toruń. 
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.Galeria