•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
21 października 2014 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2014r.
KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w niedzielę 19 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2014 ROKU ZOSTALI:
W dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:
1. Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
- za wprowadzenie do debaty publicznej tematyki regionalnej i samorządowej poprzez organizację Forum Ekonomicznego i Forum Regionów.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
1. Wojciech Murdzek – Prezydent Świdnicy
- za oparcie działań społecznych i gospodarczych o nauczanie Patrona Miasta, Świętego Jana Pawła II oraz organizowanie Kongresu Regionów.
2. Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska
- za innowacyjne rozwiązania w gospodarce komunalnej oraz działalność na forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1. Wojciech Buczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- za działania na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego, szczególnie w zakresie infrastruktury i miejsc pracy.
2. Józef Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowskiego
- za działania w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich.
Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 8 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

1. Arseniusz Finster – Burmistrz Miasta Chojnice
- za realizację projektów dotyczących rewitalizacji miasta.
2. Andrzej Pyziak – Wójt Gminy Rudniki
- za działania na rzecz rozwoju gminy w czasie sześciu kadencji samorządu terytorialnego.
3. Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
- za działania dla rozwoju idei samorządności w Województwie Opolskim.
4. Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków
- za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego.
5. Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący rady Euroregionu Tatry, Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego
- za działania na rzecz współpracy Polsko – Słowackiej w ramach Euroregionu Tatry i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry.
6. Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Gniewino
- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury, szczególnie w zakresie infrastruktury sportowej.
7. Janusz Welenc – Starosta Powiatu Żuromińskiego
- za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego powiatu.
8. Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna
- za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich.

Tegoroczną XVII edycję uroczystości uświetnił koncert Włodka Pawlika laureata Nagrody Grammy w 2014 r., który zaprezentował kompozycje własne i standardy jazzowe.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.
Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Miasto Łódź i Miasto Wrocław. Wsparcia udzieliła również Estrada Warszawska, Nord Partner sp. z o. o., Polfarmex S. A. i Nadleśnictwo Zdroje.
Patronat medialny nad uroczystością objęli: Polskie Radio S. A., Dziennik Gazeta Prawna, Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Tygodnik Wspólnota, Miesięcznik Forum Samorządowe i TVP Łódź.

 Liga Krajowa, 42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22
e-mail: biuro@ligakrajowa.org.pl

Przewodniczący Kapituły
       Tadeusz Wrona


Galeria