•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
18 października 2015 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2015r.

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w niedzielę 18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2015 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

1. Janusz Król - Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

- za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat 

2. Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

- za działanie na rzecz umocnienia pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony

3. Jerzy Stępień – współtwórca reformy samorządowej

- za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

1. Wojciech Długoborski – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna

- za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast

2. Mirosław Lech – Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Korycin

- za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

3. Krzysztof Żuk – Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Lublin

- za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

1. Adam Markowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, Zastępca Wójta Gminy Mstów

- za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej

2. Małgorzata Zuzanna Nowak – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie

- za kierowanie największym w Polsce festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur

3. Zenon Rodzik – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Opolski (woj. lubelskie)

- za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich

4. Jan Szyma – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie

- za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia artystów, twórców i wykonawców

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 10 wyróżnień.


Wyróżnienia otrzymali:

1. Bernard Cichosz – wydawca mediów lokalnych , dziennikarz

- za działania na rzecz upowszechniania problematyki samorządowej w lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw integrujących wspólnotę mieszkańców

2. Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas

- za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy

3. Stanisław Godzina – Wójt Gminy Rzekuń

- za krzewienie tradycji regionalnych i patriotycznych

4. Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka

- za działania na rzecz rozwoju gminy oraz w ramach Euroregionu Tatry

5. Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny

- za działania na rzecz rozwoju lokalnego i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o jej potencjał kulturowy oraz Gór Świętokrzyskich

6. Marian Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

- za działania na rzecz rozwoju lokalnego

7. Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

- za działania na rzecz rozwoju województwa lubuskiego

8. Robert Szwed – Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

- za pracę na rzecz samorządu i lokalnej społeczności

9. Jan Wieczorkowski – Wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

- za działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim

10. Stanisław Wieteska – Wójt Gminy Opinogóra Górna

- za działania na rzecz rozwoju lokalnego

Tegoroczną XVIII edycję uroczystości uświetnił koncert Natalii Sikory Poezja i Muzyka.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzieliła również Estrada Warszawska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner sp. z o. o., i Nadleśnictwo Zdroje.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Dziennik Gazeta Prawna, Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Tygodnik Wspólnota, Miesięcznik Forum Samorządowe, TVP Łódź i portal Tereny Inwestycyjne INFO.


 Liga Krajowa, 42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22

e-mail: biuro@ligakrajowa.org.pl

                                                              Przewodniczący Kapituły

  Tadeusz Wrona
Galeria