•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
14 listopada 2005 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2005 Nagrody przyznano...

W dziedzinie ogólnopaństwowej: 
Pan Waldy Dzikowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
- za wybitny wkład w stanowienie prawa samorządowego oraz zasługi dla rozwoju samorządności 

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym: 
Pan Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania 
- za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych oraz skuteczne zarządzanie miastem. 
Pan Krzysztof Iwaniuk - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Terespol 
- za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz skuteczne zarządzanie gminą.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Pan Robert Choma - Prezydent Przemyśla
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i współpracy międzynarodowej, szczególnie z miastami Ukrainy. 
Pan Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu 
- za nowatorskie rozwiązania problemów miejskich, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. 
Pan Andrzej Pająk - Starosta Suski 
- za skuteczne działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej bazy edukacyjno-rekreacyjnej.

Wyróżnienia: 
Pan Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Wejherowa 
- za zasługi w działalności samorządowej na rzecz Wejherowa i Kaszub. 
Pan Janusz Nawrocki - Starosta Niżański 
- za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz tworzenia autentycznych więzi integrujących mieszkańców. 
Pan Andrzej Pietrasik - Burmistrz Płońska 
- za upowszechnianie idei pokoju i pojednania oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi innych narodów. 
Pan Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski 
- za działania na rzecz współpracy transgranicznej polsko-białoruskiej. 
Pan Michał Śmigielski - Przewodniczący Rady Miasta Rybnika 
- za zainicjowanie powołania Zespołu Szkół Wyższych na bazie istniejących zabudowań byłego szpitala. 
Pani Halina Węgrzynowska - Wójt Gminy Pawłosiów 
- za profesjonalne zarządzanie gminą oraz działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.