•  
  •  
  •  
  •  
  •  Informacje o Stowarzyszeniu

Rodzina, Wspólnota lokalna, Ojczyzna.
Liga Krajowa powstała w 1993 r. najpierw w Częstochowie jako Liga Miejska, a następnie w połowie tego samego roku przekształciła się w Ligę Krajową. Władze lokalne, Polskę lokalną i jej problemy traktowano nieufnie, trudno było się przebić. Zaczęto wprowadzać akty prawne uszczuplające dochody gmin, równocześnie dokładano kompetencji. Nasz lobbing był nieskuteczny. Zaproponowałem więc stałe organizowanie Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w Poznaniu, a pierwsza konferencja odbyła się jesienią 1992 r. Wreszcie staliśmy się partnerem dla prezydenta, premiera. Stała Konferencja dała pewien efekt w postaci utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP to wszystko jednak było zbyt mało. Wprowadzono VAT bez rekompensaty i zabrano gminom ogromne pieniądze. Należało szukać nowych rozwiązań na wzmocnienie lobbingu samorządowego w środowisku politycznym. Uznaliśmy konieczność stworzenia stowarzyszenia będącego swoistą siłą nacisku na rzecz prawdziwej decentralizacji państwa. Dziś Liga Krajowa działa we wszystkich województwach, w większości największych miast Polski, a także w małych gminach.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd Ligi Krajowej

1. Tadeusz Wrona  - Przewodniczący Ligi Krajowej
2. Mieczysław Janowski - Wiceprzewodniczący
3. Jan Chmielewski - Wiceprzewodniczący
4. Edward Olszewski - Wiceprzewodniczący
5. Jacek Hillebrand - Skarbnik
6. Ligia Urniaż - Grabowska
7. Andrzej Kicman
8. Michał Rżanek
9. Adam Markowski
10. Bogna Bender - Motyka
11. Adam Płaksej

Rada Ligi Krajowej

1. Jan Chmielewski
2. Adam Markowski
3. Bogna Bender - Motyka
4. Jan Duplaga
5. Lech Feszler
6. Jacek Hillebrand
7. Sławomir Janicki
8. Mieczysław Janowski
9. Andrzej Kicman
10. Ireneusz Krzyżanowski
11. Bogdan Major
12. Marek Miros
13. Edward Olszewski
14. Michał Rżanek
15. Ligia Urniaż - Grabowska
16. Grzegorz Walendzik
17. Tadeusz Woźniak
18. Tadeusz Wrona
19. Józef Płaksej
20. Paweł Ruksza
21. Krzysztof Ujma
22. Stanisław Żwiruk

Komisja Rewizyjna Ligi Krajowej

1. Jakub Świtkiewicz - Przewodniczący
2. Marcin Chrostowski
3. Leonard Wiśniewski
Załączniki do pobrania

pdf Statut Ligi Krajowej  (256.27 KB)