•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
14 października 2012 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2012 ROKU

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2012 ROKU ZOSTALI:


W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

1. Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Zabrza

- za działania na rzecz rewitalizacji obiektów kultury przemysłowej oraz turystyki industrialnej.

2. Dariusz Antoni Strugała – Wójt Gminy Jaraczewo

- za skuteczne prezentowanie interesów samorządowych na forum ogólnopolskim, w szczególności dotyczących małych gmin.


W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

1.Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa

za zrealizowanie projektu Geotermia Uniejów obejmującego atrakcję turystyczną w postaci term oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wodami termalnymi.

2. Zofia Oszacka – Wójt Lanckorony

- za budowanie marki „Lanckorona”, miejsca atrakcyjnego dla turystów, a jednocześnie wygodnego do życia dla mieszkańców.

3. Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski

- za działania na rzecz rozwoju i doskonalenia samorządności oraz sprawne rozwiązywanie problemów lokalnych i ponadlokalnych.


Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:

1.Wiaczesław Augustyniak – Radny Miasta Sopot

- za zaangażowanie w indywidualne problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.Grzegorz Józef Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

- za skuteczne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków unijnych i państwowych na realizację inwestycji.

3. Piotr Gołdyn – doktor,

- za opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i jego historią, przyczyniające się do propagowania idei samorządności oraz za implementację osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza heraldyki i sfragistyki w bieżącą działalność wspólnot samorządowych.

4. Janusz Grobel – Prezydent Puław.

- za działania na rzecz rozwoju miasta i regionu, zwłaszcza w zakresie turystyki i informatyzacji.

5.Janusz Gromek – Prezydent Kołobrzegu

- za skuteczne zarządzanie miastem oraz działania na rzecz rozwoju samorządności w regionie.

6. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego

- za działania na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz współpracy transgranicznej.

7.Krystian Kiełbasa – Sołtys Proboszczowic

- za wieloletnią służbę na obszarze gminnej jednostki pomocniczej oraz działania na rzecz samoorganizacji sołtysów w Województwie Śląskim.

8. Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa

- za działania na rzecz wspólnoty lokalnej, w szczególności za prowadzenie polityki proinwestycyjnej i transparentności administracji.

9. Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna – Zdroju

- za krzewienie idei samorządności na terenie miasta i gminy, a także Pojezierza Drawskiego, Dorzecza Parsęty oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

10. Maria Nowak – Poseł na Sejm RP,

- za działania na rzecz rodziny , osób potrzebujących oraz edukacji i nauki.

11. Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP

- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich.

12. Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego

- za działania na rzecz propagowania i ugruntowania idei samorządności.


Tegoroczną XV edycję uroczystości uświetnił koncert Katarzyny Suskiej – mezzosopran, solistki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz Macieja Zagórskiego – fortepian, profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.


Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udziela również Warszawa, Estrada Warszawska, SKOK oraz ZWiK w Łodzi.Galeria